Jihočeské tábory

Tábory a tábořiště v Jihočeském kraji

Jihočeské tábory - Lokalizace táborových základen

"Lokalizace táborových základen" je projekt, jehož účelem je zajištění většího bezpečí dětí a mládeže při pobytu na táborových základnách v případě krizových situací.

Týká se to zejména období letních prázdnin, ale i např. jarních a podzimních táborů, víkendových pobytů, škol v přírodě, výcvikových kurzů apod. V minulých letech se krizový štáb kraje potýkal s problémem kontaktování a informování provozovatelů táborů o hrozících nebezpečích (např. povodně 2002, 2006, vichřice Kyril a jiné podobné). Z toho vzešla snaha o lokalizaci táborových základen.

Logickým partnerem je Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje s vazbou na provozovatele táborových základen, znalostí regionu a problematiky táborů a zotavovacích akcí pro děti a mládež.

Výstupem projektu je:

  • dosažení efektivnější první pomoci,
  • možnost kontaktovat a informovat vedoucí na akci o hrozícím nebezpečí (povodně, vichřice, lesní požáry, pohyby zvířat se vzteklinou, možný výskyt nebezpečných osob v regionu, atp.),
  • možnost rychlejší evakuace při různých živelních katastrofách.

Projekt předpokládá:

  • podporu sdružení dětí a mládeže – provozovatelů táborových základen z důvodů informovanosti o možných rizicích a dostupnosti složek integrovaného záchranného systému na jednotlivé tábořiště (záchranáři, hasiči, evakuační jednotky),
  • podporu krizového štábu kraje z důvodů předcházení rizik možného ohrožení dětí a mládeže.

Přihlášení

Login:

Heslo:

Info

 
Copyright 2008 - 2017 RADAMBUK